Uniframe har produsert i tett samarbeid med Bleiker Ressurssenter en personlig og ærlig dokumentarfilm på 50 min som omhandler psykisk helse, utenforskap, likeverd og Asperger syndrom. Det er utarbeidet et undervisningsprogram til filmen og skal gjennom en ekte, nær og gripende historie styrke og heve kompetanse innen psykisk helsearbeid, asperger syndrom og riktig behandlingsnivå.

Opplegget er ment som et verktøy for å skape samfunnskritisk tenkning, diskusjon, perspektivtakning og refleksjon
gjennom en ekte og nær historie fra nåtid.
Den egner seg for både individuelt arbeid og gruppearbeid ved å integrere innholdet i en digital læringsplattform som f.eks.
Itslearning.

OM UNDERVISNINGSPROGRAMMET OG DOKUMENTARFILMEN «ANETTE – MITT BESVÆRLIGE MEG»:
Du blir med på en 47 minutters reise inn i deler av Anettes besværlige liv. Anette er en ung kvinne som nylig har fått diagnosen Asperger syndrom etter å ha blitt misforstått og feildiagnostisert siden barndommen. Resultatet av å ikke ha fått riktig oppfølging har medført store psykiske lidelser og en rekke innleggelser på Dikemark psykiatriske sykehus.
Anette gjør oss kjent med sine følelser, sin selvinnsikt, sine ressurser, og sine ønsker om et verdig og godt liv.

Undervisningsprogrammet består av 2 deler.
Del 1: En 47 min. lang dokumentarfilm om Anettes besværlige liv.
Del 2: Et undervisningsopplegg til filmen som tar ca 40 min.

Se video med mer informasjon om undervisningsopplegget.

For mer informasjon besøk Kompetanse med film – undervisningsprogram.

santana

View all posts

Følg oss på Facebook