Category - Om Uniframe

Uniframe er et ungt produksjonsselskap og produserer innhold for Web og Tv. Vi griper publikum gjennom dokumentarfilmer, kortfilmer, reportasjer og informasjonsfilmer.
Filmer vi produserer brukes også i undervisningssammenheng og er et nyttig verktøy for kompetanseheving.

Vi har ofte tett samarbeid med frivillige organisasjoner, velferdsorganisasjoner og stiftelser som ønsker å formidle på en gripende måte.

Kristin Nybø

Regissør og VJ. Kristin fullførte en bachelorgrad i Mediekunnskap ved UiB i 2006. I 2009 uteksaminertes hun ved Film og TV- linjen ved Westerdals...

Kine Storejorde

Regissør, skribent, VJ og klipper. Kine fullførte sin film og tv utdanning med 3 år på Westerdals School of Communictaion i Oslo etter å ha tatt en...

Sebastian Santana

Produsent, klipper og sponsormanager. Sebastian begynte sin filmkarriere på Westerdals School of Communication i Oslo hvor han spesialiserte seg som...

Følg oss på Facebook