Category - Produksjoner

Gylne Øyeblikk

Dette er en trailer for filmen «Gylne øyeblikk», en film om miljøbehandlingsmetoder i demensomsorgen.
Produsert av GERIA og Uniframe.