Uniframe er et ungt produksjonsselskap og produserer innhold for Web og Tv. Vi griper publikum gjennom dokumentarfilmer, kortfilmer, reportasjer og informasjonsfilmer. Vi satser også på smarte interaktive løsninger for web. Filmer vi produserer brukes også i undervisningssammenheng og er et nyttig verktøy for kompetanseheving. Vi har ofte tett samarbeid med frivillige organisasjoner, velferdsorganisasjoner og stiftelser som ønsker å formidle på en gripende måte.