UndervisningDOKUMENTARFILM

UNDERVISNING
 D 

UNIFRAME har i samarbeid med Oslomet – storbyuniversitetet hatt et utprøvningsprosjekt på bruk av dokumentarfilm utformet til undervisning, med et undervisningsopplegg tiltenkt nettbasert læringsplattform for undervisning, læring og samarbeid. 

Resultatet på utprøvingsprosjektet med OsloMet har vært over all forventning, og vi tar nå et steg videre med prosjektet. Vi ønsker å introdusere prosjektet for grunnskolene i Norge og primært 9-10 trinn.

Informasjonsbrev om bruken av Dokumentarfilmen på OsloMet – Storbyuniversitetet.

P


ERSPEKTIVTAKNING, REFLEKSJON OG KRITISK TENKNING.

Temaet på prosjektet omhandler bl.a psykisk helse, utenforskap, minoritet, likeverd og Asperger syndrom. Intensjonen er å gi samfunnsfaget på grunnskolen et verktøy, som kan skape samfunnskritisk tenkning og refleksjon gjennom en ekte historie fra nåtiden.

Personen vi møter i filmen er reflektert med mye selvinnsikt og får deg til å undre over sin sterke og personlige historie.

Hun gir store mengder med kunnskap gjennom hennes perspektiv, slik at elevene kan undersøke videre for å gjøre opp sine egne meninger om et internasjonalt samfunnstema gjennom perspektivtaking.

T


EMA

«ANETTE – MITT BESVÆRLIGE MEG«

TRAILER: ANETTE – MITT BESVÆRLIGE MEG

«Anette – Mitt besværlige meg” tar deg med på en 47 minutters reise inn i deler av Anettes besværlige liv. Hun er en ung kvinne som nylig har fått diagnosen Asperger syndrom etter å ha blitt misforstått og feildiagnostisert siden barndommen. 

Resultatet av å ikke ha fått riktig oppfølging har medført store psykiske lidelser og en rekke innleggelser på Dikemark psykiatriske sykehus. Anette gjør oss kjent med sine følelser, sin selvinnsikt, sine ressurser, og sine ønsker om et verdig og godt liv.

UNDERVISNINGSOPPLEGG

Utvalgte utdrag fra filmen med påfølgende spørsmål medfølger filmen, og egner seg for både individuelt arbeid og gruppearbeid. Filmen med oppgavene kan brukes som en innledning til et større gruppearbeid i regi av lærer. Spørsmålene blir skreddersydd og tilpasset skoletrinnet.

KORT VIDEO OM UNDERVISNINGSOPPLEGGET

Oppgavene gir elevene et godt verktøy til å skape refleksjon rundt andres og egen tilværelse. Den gir kunnskap gjennom nye metoder og utfordrer til å endre tenkemåter, som kan være med på å påvirke samfunnet i nåtid og fremtiden.

Bruk av dokumentarfilm i undervisning er et sterkt virkemiddel for å skape engasjement, refleksjon og samarbeid hos elever.
Vi tenker utenfor boksen så elever kan lære gjennom magefølelsen.

Et prosjekt drevet av Uniframe
med støtte fra Bleiker Ressurssenter 
og  Extrastiftelsen.
Undervisningsopplegget utarbeidet
i samarbeid med Kari Høium
førstelektor på OsloMet

Ta kontakt hvis du ønsker å benytte Anette – Mitt besværlige meg på din skole. santana@uniframe.no

[contact-form-7 id=»973″ title=»Dokumentarfilm til undervisning – Anette»]

Følg oss på Facebook